Voor wie?

Het doorverwijzen naar de kinesitherapeut moet steeds via de arts gebeuren. Pas daarna kunnen wij een behandeling op maat aanbieden voor u en uw kind.

Bij Kinepraktijk Katrien Severens kan u onder andere terecht voor:

Kinesist ademhaling

Ademhaling

Patiënten met een acute of chronische respiratoire belasting vanaf de eerste levensweken tot op oudere leeftijd (COPD, muco, PCD) of patiënten met een inadequaat ademhalingspatroon. (bv. hyperventilatie)

Motoriek bij baby's

Baby's die moeite hebben met de motorische mijlpalen, ten gevolge van o.a. prematuriteit, voorkeurshouding, frequent overstrekken, billenschuiven, eenzijdig bewegen, ...


Motoriek baby's
Neuro-motoriek

Neuro-motoriek

Neuro-motorische problematiek bij baby's, kinderen en volwassenen die leiden tot een ontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsachterstand. Voorbeelden: cerebral palsy, spina bifida, spierziekten, ...

Psychomotoriek

Kinderen kunnen psychomotorische problemen ondervinden tijdens zowel grove (springen, lopen, ...) als fijnmotorische (schrijven, knippen, ...) activiteiten. Verder kunnen er ook lateralisatie, visuomotorische- of coördinatieproblemen opgemerkt worden.

Psychomotoriek kinderen
Lichamelijke letsels therapie

Lichameljke letsels

Kinderen met houdingsafwijkingen (scoliose, passieve houding, protractie schouders, tiplopen, toeïng in) of sportletsels kunnen hier uiteraard ook terecht voor een aangepaste behandeling.


Ouders

Voor al deze behandelingen hanteren we een degelijke ouderinstructie- en begeleiding, zodat u als ouder ook actief aan het proces kan deelnemen en mee kan werken aan de behandeling van uw kind.

Kinesist persoonlijk ouders

werkwijze

Om een optimale behandeling te garanderen voor u en/of uw kind, hechten we veel belang aan onderstaande pijlers.

Samenwerking met arts

Het opstarten van de therapie zal enkel mogelijk zijn mits een goedkeuring van de arts. Uiteraard is het best mogelijk dat u of de school opmerkt dat er zich ergens een probleem stelt. Met dit gegeven stapt u dan best zelf eerst naar uw huisarts of specialist. Ikzelf acht veel belang aan een goede samenwerking met de behandelende arts, dus zal steeds trachten om een goede wederzijdse uitwisseling van informatie te verwezenlijken.
Kinesist samenwerking arts

Grondig vooronderzoek

Om een optimale behandeling te garanderen worden er tijdens een eerste gesprek de nodige gegevens verzameld die de problematiek meer kunnen kaderen. Aanvullend aan dit gesprek zal er een kinesitherapeutisch onderzoek uitgevoerd worden. Dit onderzoek heeft als doel om de ernst van de problematiek in te schatten en wat de gevolgen hiervan zijn voor het dagelijks functioneren. Op basis hiervan stellen we therapiedoelen op en kunnen we het vervolg van de therapie verder plannen.
Kinesist vooronderzoek

Sessies op maat

De duur van de behandeling bedraagt 30 of 60 minuten, afhankelijk van de pathologie waarmee men zich aanmeldt en wat haalbaar is voor de patiënt. Indien nodig kunnen er huisbezoeken gepland worden. Deze huisbezoeken kunnen ook op school uitgevoerd worden, in de crèche of bij de onthaalmoeder (uiteraard mits hun goedkeuring).
Kinesist op maat

Continue bijscholing

Door middel van continue bijscholing zijn wij steeds op de hoogte van alle nieuwste methoden en therapievormen. Op die manier kunnen wij verzekeren dat u en uw kind de meest optimale behandeling krijgen.
Kinesist bijscholing diploma

expertise

Om er voor te zorgen dat wij u en uw kind de gepaste behandeling kunnen aanbieden, zorgen wij ervoor dat we constant op de hoogte blijven van de nieuwste onderzoeken en therapievormen. We geven een overzicht van de behandelingen waarin wij gespecialiseerd en gediplomeerd zijn.

Ademhalingstherapie

|

Ademhalingstherapie

Deze therapie is zinvol bij kinderen en volwassenen met ademhalingsproblemen (restrictieve –of obstructieve aandoeningen, pre– en postoperatief, hyperventilatie, ...). Technieken zoals autogene drainage (slijmen zelf leren lokaliseren), ademhalingsspiertraining en het aanleren van een correcte ademhaling kunnen hierbij aangewend worden.

Psychomotoriek

|

Psychomotoriek

Psychomotoriek slaat op de relatie tussen het denken en het doen. Dit is een behandelingsvorm waarbij er gewerkt wordt rond de basisvaardigheden in de ontwikkeling van het kind. Ik zal steeds de therapie zo leuk en kindvriendelijk mogelijk benaderen. Hierdoor zullen kinderen meer gemotiveerd zijn om te oefenen en zo te werken aan hun moeilijkere punten.

Motorische stimulatie

|

Motorische stimulatie

Baby's en peuters kunnen moeite hebben met het bereiken van motorische mijlpalen (vb. rollen, oprichting in buiklig, kruipen, komen tot zit, stand en stappen). Een achterstand in de vroegmotorische ontwikkeling kan problemen op latere leeftijd met zich meebrengen. Door op jonge leeftijd het kind te stimuleren, kunnen deze problemen voorkomen of beperkt worden.

Bobath therapie

|

Bobath therapie

NDT-bobath therapie is een therapievorm die frequent bij kinderen of volwassen met cerebral palsy wordt toegepast. Deze therapie is ook zinvol voor andere aandoeningen zoals spina bifida, spierziektes, erpse pareses,... Via deze behandelvorm trachten we om de tonus te normaliseren en zo vanuit een betere houding meer harmonieuze en aangepaste bewegingspatronen aan te leren. Meer info: www.bobath.be

Typtientwee therapie

|

Typtientwee

Zowel voor kinderen met en zonder leermoeilijkheden die op een speelse manier willen leren typen. Bij voorkeur wordt er gewerkt in groepjes van 2 kinderen, om zo een persoonlijke benadering te hanteren en meteen te kunnen bijsturen indien nodig. Wij werken enkel volgens de normen van het psychomotorische originele typtientwee concept dat ontwikkeld werd door het explore-team.

Contact

informatie

  • Maandag - Vrijdag: 08u30 tot 19u30
  • Zaterdag: 09u00 tot 13u00
  • Telefoon: 0495/82.32.50

stuur een bericht